Valde

Sergejs Konopijevs – valdes priekšsēdētājs

Natālija Borisenko - valdes locekle

Edvards Valdmanis - valdes loceklis