Attīstības prioritātes

  • Pasažieru pārvadājumu pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšana un kvalitātes paaugstināšana 

  • Pasažieru pārvadājumu drošība

  • Pakalpojumu pašizmaksas samazināšana

  • Darbinieku profesionalitātes izaugsme un darba apstākļu uzlabošana