Energopārvaldības sistēma

Saskaņā ar LR Energoefektivitātes likumu, kura mērķis ir sasniegt valsts obligāto enerģijas galapatērētāju ietaupījumu, un atbilstoši Energoefektivitātes direktīvai 2012/27/ES, AS "Nordeka" ir ieviesta Energopārvaldības sistēma un iegūts „ISO 50001” sertifikāts.

Energoefektivitātes mērķu un plānu sasniegšanai uzņēmums apņemas uzturēt un pilnveidot atbilstošu energopārvaldības sistēmu (EPS).

Uzņēmuma Energopārvaldības sistēmas politika ir vērsta uz efektīvu un videi draudzīgu energoresursu izmantošanu: transporta degvielas patēriņa samazināšanu, racionālu siltumenerģijas izmantošanu, videi draudzīgo tehnoloģiju izmantošanu un darbinieku apmacību organizēšanu.

50001_2023.png