Brauciena pieteikšana pasažieriem ar funkcionāliem traucējumiem

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.599, AS “Nordeka” nodrošina brauciena pasūtīšanu klientiem ar īpašām vajadzībām.

Izraksts no noteikumiem:
17. Sabiedriskajam transportlīdzeklim jābūt pielāgotam normatīvajos aktos par transportlīdzekļu izgatavošanu noteiktajām tehniskajām prasībām, lai personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm un personām ar maziem bērniem (tai skaitā ar bērnu ratiņiem) atvieglotu iekļūšanu sabiedriskajā transportlīdzeklī un nodrošinātu šo personu pārvadāšanu.
18. Ja pārvadātājs sabiedriskos transportlīdzekļus nav pielāgojis atbilstoši šo noteikumu 17.punktā minētajām prasībām, pārvadātājam ir pienākums nodrošināt šo noteikumu 17.punktā minētās personas ar attiecīgi aprīkotu transportlīdzekli. Minēto transportlīdzekli šo noteikumu 17.punktā minētās personas var pasūtīt 72 stundas pirms brauciena, piezvanot uz pārvadātāja norādīto tālruņa numuru.

Braucienus lūdzam pieteikt, zvanot pa bezmaksas tālruni 80000115 darbdienās no 8:30 līdz 16:00.