Bagāžas un dzīvnieku pārvadāšanas maksa

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 26.oktobra noteikumu Nr.1226 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība” 84.punktu, Valsts SIA “Autotransporta direkcija” ir pieņēmusi lēmumu, piemērot vienotu maksu par bagāžas un dzīvnieku pārvadāšanu reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos  ar autobusiem.

Maksa par bagāžas un dzīvnieku pārvadāšanu tiek noteikta 20% apmērā no pilnas biļetes cenas.

Bagāžas un dzīvnieku pārvadāšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta noteikumi Nr.599 
Rīgā 2012.gada 28.augustā (prot. Nr.49 9.§)Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība”.