Normatīvie akti

1. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums (14.06.2007.g.)

2. Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tiklā (13.07.2010.g. Ministru kabineta noteikumi Nr.634)

3. Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība (28.08.2012.g. Ministru kabineta noteikumi Nr.599)

4. Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi (27.06.2017 Ministru kabineta noteikumi Nr. 371)

5. Bagāžas un dzīvnieku pārvadāšana (izraksts no Ministru kabineta noteikumiem Nr.599)

6. ES normatīvie akti (direktīvas)

7. Autobusu pasažieru tiesības