Valde

Sergejs Konopijevs – valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Žodžiks – valdes loceklis

Edijs Eisaks – valdes loceklis