Par izmaiņām reisu izpildē

Lūdzam ņemt vērā, ka AS “Nordeka” (izpildītājs) visus autobusu reisus veic saskaņā ar valsts SIA “Autotransporta direkcija” (pasūtītājs) noslēgto līgumu.

Līdz ar to ir iespējamas pēkšņas izmaiņas autobusu kustībā (pamatā brīvdienās) saistībā ar epidemoloģisko situāciju un ar valsts SIA “Autotransporta direkcija” norādījumiem.

Sekojiet aktuāliem sarakstiem www.1188.lv

īpaši vēlajos nakts reisos Rīga – Olaine, Rīga – Baldone

***

Atpakaļ