Valde

Sergejs Konopijevs – valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Žodžiks – valdes loceklis

Natālija Borisenko - valdes locekle

Edvards Valdmanis - valdes loceklis